OPLEIDING BRANDBESTRIJDING & BRANDVEILIGHEID

All Fire Security biedt opleidingen voor brandbestrijding & brandveiligheid aan zodat uw personeel correct gebruik maakt van de brandbestrijdingsmiddelen.

diensten > opleiding & oefening

De verplichtingen op gebied van informatie en opleiding hebben als doel zich ervan te verzekeren dat elke werknemer wel degelijk beschikt over de kennis die hem toelaat:

 

 • gedrag te vermijden dat de oorzaak kan zijn van een brand;
 • deel te nemen aan de uitvoering van de preventiemaatregelen die hem aanbelangen;
 • alle situaties die een brandrisico inhouden te signaleren;
 • de waarschuwing te geven;
 • te evacueren in goede omstandigheden.

DOEL

THEORIE

PRAKTIJK

PRAKTISCH

Doel

Het doel van onze cursus brandveiligheid en brandbestrijding is het correct kunnen melden van brand en andere calamiteiten. Kennis van en vaardigheid in het blussen van branden in het beginstadium met gebruik van kleine blusmiddelen.

Theoriecursus brandbestrijding & brandveiligheid

Kennis op het gebied van brandbestrijding is een vereiste voor een veilig en efficiënt optreden van de werknemer.

 

De cursist dient de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

 

 • Wat is brand?
 • Wat zijn de meest voorkomende brandoorzaken?
 • Hoe kan ik zo veilig en efficiënt mogelijk blussen?
 • Wat is de branddriehoek?
 • Welke brandklassen zijn er?
 • Welke blusstoffen en blussers zijn er, wanneer pas ik die toe?
 • Welke blusmethoden zijn er en hoe pas ik die toe?

 

De cursus brandbestrijding & brandveiligheid wordt ondersteund met diverse video's.

Praktijk

Vaardigheidstraining met de diverse soorten blustoestellen en brandslanghaspel. Blussen van een brand met behulp van CO2-blussers, schuimblustoestel en poederblustoestellen en brandblusdeken.

Locatie:

Ter plaatse.

 

Groepsgrootte:

maximaal 15 personen

 

Cursusduur:

2 uur.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.