GASDETECTIE & GASLEK DETECTOREN

Voorkom verstikking of ontploffingen bij een gaslek ! Ontdek onze gasdetectie systemen & gaslek detectoren.

aanbod > gasdetectie

Centrale voor gasdetectie

All Fire Security plaatst gasdetectiesystemen in eenvoudige stookplaatsen tot grote industriële installaties waar een groot risico van ontploffing bestaat.

 

De systemen die wij plaatsen zijn uiterst gevoelig en waarschuwen de gebruiker bij het minste gaslek. Mocht de gasconcentratie blijven toenemen worden acties ondernomen zoals het afsluiten van de gastoevoer, ….

Instelbare detectieniveau’s kunnen ingesteld worden per detector, bijvoorbeeld:

  • 10% LEL : waarschuwing d.m.v. een zoemer (LEL= Lowest Explosing Level)
  • 20%LEL  : SMS of telefoonoproepen naar verantwoordelijke
  • 40%LEL  : afsluiten van de gastoevoer

 

Detectie van butaan, propaan, methaan of aardgas, CO en ook eventuele andere gassen gebruikt in de industrie behoren tot onze mogelijkheden.

 

Maatwerk is aanbevolen gezien het aanwezige risico. Deze studie en offerte werken wij graag voor u uit.

 

CONTACTEER ONS

CONVENTIONEEL SYSTEEM

ANALOOG/ADRESSEERBAAR SYSTEEM

AUTONOOM

Een conventioneel gasdetectiesysteem wordt vooral toegepast in kleine installaties zoals residentiële woningen, appartementen, studentenverblijven en kleine ondernemingen.

 

De nodige detectoren worden opgedeeld in een aantal zones.

De gasdetectiecentrale duidt bij alarm enkel de zone aan waar het gaslek zich voordoet.

Een analoog adresseerbaar gasdetectiesysteem wordt geplaatst in middelgrote en zeker in grote installaties zoals bedrijfs- en schoolgebouwen, industriële omgevingen, ziekenhuizen, ….

 

Bij een gasalarm of een storing geeft de centrale de juiste detector aan waar het gaslek zich voordoet. De correcte locatie van het euvel is direct gekend, dit in tegenstelling met een conventioneel systeem waar enkel de zone van het alarm gekend is.

 

Autonome gasdetectoren, meestal CO detectoren, worden aangebracht in een kamer of ruimte.

Een ingebouwde batterij zorgt voor een feilloze werking voor een bepaalde tijd (2 tot 10 jaar) afhankelijk van het type detector.

In geval van een gasdetectie werkt de ingebouwde zoemer van de autonome detector.

 

Deze detectoren zijn ook uitgerust met een testdrukknop op het toestel zodat deze op een regelmatig tijdstip (vb. maandelijks) kan getest worden.

 

Een vervelend repetitief beepje van de zoemer (vb. om de 2 minuten) verwittigd u wanneer de batterij aan vervanging toe is.

 

Eveneens kunnen meerdere autonome detectoren (bepaalde types) in eenzelfde gebouw draadloos met elkaar verbonden worden. Bij alarm op 1 enkele detector wordt ook het alarmsignaal op alle gekoppelde detectoren aangestuurd.

 

Autonome detectoren kunnen on-line aangekocht worden in onze e-shop.

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.