COMPARTIMENTERING, BRANDDEUREN & BRANDPOORTEN

Branddeuren, brandpoorten, scheidingswanden, ... We hebben alles voor compartimentering.

aanbod > compartimentering

Brandcompartimentering is het onderverdelen van een gebouw in brandcompartimenten door middel van brandscheidingen, om zo branddoorslag en brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegen te gaan. Tevens worden op deze manier vluchtwegen gemaakt, waarlangs de aanwezige mensen het gebouw tijdig kunnen verlaten.

 

In België is er het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Dit KB wordt regelmatig gewijzigd, de meest recente aanpassingen dateren van het KB van 7 juli 2012.

 

All Fire Security geeft u advies op maat. Wij werken, eventueel na een plaatsbezoek, een gepaste compartimentering uit voor uw gebouw. Vraag vrijblijvend uw offerte aan !

BRANDDEUREN- EN POORTEN

SCHEIDINGSWANDEN

DORGARD PRO

BRANDWERENDE DEUREN- EN POORTEN

 

Een deur of poort moet degelijk en functioneel zijn. Alle producten van All Fire Security beantwoorden aan die eisen. Ze zien er goed uit en zitten stevig in elkaar. Ze zijn gemaakt uit de beste materialen. En toch zijn er omstandigheden waarin dit niet volstaat. Maar ook daarop geeft All Fire Security een antwoord, want wij plaatsen brandwerende deuren, poorten en compartimenteringssystemen.

 

De brandwerende deuren worden steeds geplaatst met de nodige attesten.

 

SCHEIDINGSWANDEN

All Fire Security bouwt brandvertragende scheidingswanden volgens de in een bestek beschreven brandweerstand EI1 30, EI1 60 of EI1 120.

 

Scheidingswanden zijn soms van toepassing bij:

 • verbouwingen en renovaties
 • openingen brandwerend dichtmaken boven of naast brandwerende deuren, poorten

 

Aarzel niet ons te contacteren indien u geconfronteerd wordt met dergelijke toestanden.

De brandwerende deuren worden steeds geplaatst met de nodige attesten.

 

DORGARD PRO - VERLIES HET NUT VAN UW BRANDDEUR NIET

 

Dorgard is een systeem dat er voor zorgt dat u uw branddeuren open kan laten (bijvoorbeeld bij warm weer, veel passage, ed..) en deze onmiddellijk en automatisch afsluit op het geluid van het brandalarm.

HOE HET WERKT

 

 • Dorgard is voorzien van batterijen
 • Druk de veer in het voorziene voetstuk om de branddeur open te houden in gelijke welke positie
 • De DORGARD luistert constant of er al dan niet een brandalarm afgaat
 • Eenmaal het alarm afgaat schiet de veer los en sluit de branddeur automatisch af

VOORDELEN

 

 • Hou branddeuren open
 • Draadloze technologie - geen dure bekabeling noodzakelijk !
 • Maakt een gebouw toegankelijker
 • Zorg voor verluchting in het gebouw
 • Voldoet aan alle wetgevingen en reglementeringen inzake brandveiligheid
 • Snelle en eenvoudige installatie

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.