BRANDWEREND AFDICHTEN DOORVOERINGEN

Systeemplossingen voor het brandwerend afdichten van (kabel)doorvoeringen.

aanbod > doorvoeringen

Om de brandweerstand van een wand te waarborgen, is het van essentieel belang dat alle onvermijdelijke doorboringen (kabels, buizen, schakelaars, stopcontacten, ...) die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Zoniet, heeft het voorzien van een wand met brandwerende prestaties slechts weinig zin.

Als de wand brandwerend moet uitgevoerd worden, geldt dit met andere woorden ook voor haar doorvoeringen.

 

Bij All Fire Security kunnen wij u bijstaan met advies bij uw bouwkundige projecten, zodoende u een correcte doorvoer met behoud van brandweerstand kan voorzien.

 

Het huidige gebrek aan eenduidige praktijkrichtlijnen voor de correcte uitvoering van brandveilige doorvoeringen heeft een aantal belangrijke implicaties voor de persoon die verantwoordelijk is voor de afdichting ervan.

 

Wij werken enkel met gecertificeerde producten die voldoen aan alle strenge regelgevingen en voorzien zijn van de nodige attesten!

 

OPLOSSINGEN MET :

 • elektrische kabels, kabelbundels, kabeldraagsystemen

 

 • buizen en leidingen volgens verschillende materiaaltypes

 

 • gecombineerde doorvoer van kabels en/of buizen
 • elektrische kabels, kabelbundels, kabeldraagsystemen

 

 • buizen en leidingen volgens verschillende materiaaltypes

 

 • gecombineerde doorvoer van kabels en/of buizen
 • elektrische kabels, kabelbundels

WAT DOEN WE?

WETGEVING

AANDACHTSPUNTEN

FOUTEN UIT DE PRAKTIJK

Bij de oplevering van een gebouw wordt vaak achteraf vastgesteld dat de gevraagde brandweerstand niet behouden werd wegens de foute doorvoer van kabels-en buizen doorheen deze wanden. Dit zorgt voor veel problemen en onnodige kosten achteraf. De regelgeving op dit gebied is gecompliceerd en wordt steeds strenger en strenger opgevolgd. Hou hiermee dus al vanaf het begin van uw bouwproject rekening mee. Laat u bijstaan met professioneel advies van All Fire Security. Samen met de klant gaan we op zoek naar de meest geschikte oplossing voor uw project.

 

Wij verdelen ons assortiment brandwerende producten ook voor professionele vakmensen (electriciens, loodgieters, ed..). Vraag vrijblijvend uw offerte aan!

 • INSPECTIE VOORAF
 • BRANDVERTRAGING AFHANKELIJK VAN DE EIS (30,60,90 OF 120 MIN)
 • VAKMENSEN MET ERVARING EN KENNIS
 • CORRECTE EN NETTE AFWERKING
 • SERVICE BIJ GELEVERDE DIENSTEN
 • CERTIFICAAT VAN BEHANDELING
 • KEURING EN CONTROLE NA OPLEVERING

Volgens het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing [F1], waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, mogen de doorvoeringen van leidingen voor fluïda of voor elektriciteit alsook andere verzwakkingen zoals stopcontacten en schakelaars de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

 

Deze aanbevelingen zijn van toepassing op de doorvoeringen doorheen bouwelementen van leidingen voor fluïda, vaste stoffen, elektriciteit of elektromagnetische golven, die de vereiste weerstand tegen brand van deze elementen niet nadelig mogen beïnvloeden.

 

                                                                         - Bijlage 7 van het KB maart 2014 - gemeenschappelijke bepalingen  doorvoeringen

 

 

Voor meer informatie in verband met de wetgeving kan u de website van WTCB raadplegen of contacteer ons met uw specifieke vraag.

FOUTIEVE AFDICHTING

GEEN AFDICHTING

ONGESCHIKTE VOORZIENING

ONGESCHIKTE VOORZIENING

ONGESCHIKTE VOORZIENING

ONVOLDOENDE BEVESTIGD

DE OPLOSSINGEN VAN HELIA

Oplossingen voor doos-, behuizing- en wanddoorvoersystemen voor brandwerende wanden en plafonds

 

De brandbeveiligingssystemen van HELIA bieden betrouwbare oplossingen voor elektrische installaties in brandwerende wanden en plafonds die ook in geval van brand de vereiste brandwerendheidsklassen garanderen. Intelligente producten voor een actieve en preventieve brandbeveiliging in gebouwen en scheepswanden.

 

AFS – Active Fire Stop - garandeert een preventieve actieve brandbeveiliging. Ongeacht of de vuurbelasting van boven, onder, voor of achter inwerkt: De snelwerkende brandwerende materie in de dozen, behuizingen en schotten reageert bij brand onmiddellijk en vult de installatieopening volledig met schuim. De brandweerstandsklasse van de wand blijft behouden. Zo wordt vermeden dat vuur en rook zich verspreiden.  De montageklare systemen met AFS-techniek garanderen een gecertificeerde veiligheid en feilloze installatie!

 

CONTACTEER ONS

DOORVOEREN

INBOUWDOZEN

VERLICHTING

Afdichtingen in brandwerende wanden zijn nodig zodra kabels of buizen doorheen wanden met een bepaalde brandweerstandsklasse moeten worden geleid. Om de betreffende klasse te behouden, moet de opening vakkundig worden afgeschermd om te voorkomen dat vuur of rook zich verspreiden.

 

De oplossingen van HELIA garanderen een snelle en vooral absoluut veilige en betrouwbare afdichting in geval van brand. De tijdrovende en plakkerige verwerking van brandwerende kit, schuim, mortel of steenwol is dus volledig overbodig. De montage is eenvoudig.

 

De beproefde AFS-techniek zorgt er in luttele minuten voor dat de HELIA schotten opschuimen en de wandopening vuur- en rookdicht afgesloten wordt. Zodoende blijft de brandweerstandsklasse van de wand gewaarborgd.

 

De brandwerende hollewanddozen met Rf 1⁄2 u. (EI30) tot Rf 11⁄2 u. (EI90) geven rook en vuur geen kans. De intelligente AFS-techniek reageert meteen op vuur en hitte en sluit de installatieopeningen vanzelf af. Daardoor is de brandweerstandsklasse van de brandwerende wand gewaarborgd, blijven vluchtwegen vrij en worden mensenlevens gered.

 

Het ISIB-advies, de DIBt toelating en talloze onderscheidingen bewijzen de betrouwbare kwaliteit van de HWD brandwerende dozen

 

Met HWD 90 kunnen schakelaars of stopcontacten zonder omkasting en met gecertificeerde veiligheid in brandwerende wanden worden geïnstalleerd zonder de brandweerstandsklasse in gevaar te brengen. Ook een tegenoverliggende inbouw of installatie achteraf zijn zonder problemen mogelijk.  In geval van brand reageert de geïntegreerde brandwerende materie van de HELIA/KAISER AFS-techniek meteen en onafhankelijk. Het materiaal schuimt op en sluit zo de installatieopening feilloos af.

De inbouwbehuizingen voor lichtarmaturen en luidsprekers met de HELIA/KAISER AFS-techniek beschermen mensen en materiaal bij brand. Bij de inbouw van lichtarmaturen en luidsprekers in brandwerende plafonds Rf 1⁄2 u. (EI30), handhaven de behuizingen de brandweerstandsklasse, voorkomen de verspreiding van rook en vuur en beschermen zo de vluchtwegen en installatielagen in gebouwen.

DE OPLOSSINGEN VAN OBO

Door de brand binnenin een ruimte te begrenzen, blijven de andere delen van het gebouw voor een bepaalde tijd gespaard.

 

OBO brandwerende doorvoeren houden de brand tegen en verhinderen zo een snelle uitbreiding van vuur en rook. De doorvoeren zijn ontwikkeld voor verschillende wandtypes en de daarin voorziene leidingen of buizen.

 

De basis voor onze omvangrijke brandbeveiligingsexpertise is een uniek, breed georiënteerd productenpakket, dat alle drie beveiligingsdoelen van de bouwkundige brandbeveiliging afdekt.

 

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste doorvoeringsproducten? Vul alle technische gegevens in over uw project en u krijgt onmiddellijk de verschillende oplossingen voor uw toepassing!

 

 

 

CONTACTEER ONS

SCHUIMBLOKKEN

SCHUIM

MORTEL

BRANDISOLATIEKUSSEN

STEENWOLPLAAT

BRANDWERENDE SCHUIMBLOKKEN PYROPLUG

 

Het OBO combi-afdichtingssysteem PYROPLUG® Block 200 wordt van schuimblokken gemaakt, die in geval van brand zonder noemenswaardige drukontwikkeling uitzetten. Daarbij vormt zich een isolerende koolstofschuim. Deze voorkomt de verspreiding van vuur en rook door de kabelafdichting. Brandbare buizen mogen in deze doorvoer zonder extra manchettes worden uitgevoerd. Koperen en stalen buizen kunnen met of zonder isolatie worden doorgevoerd.

Systeemvoordelen:

 

 • combinatie-afdichting
 • doorvoer van brandbare buizen zonder aanvullende eisen
 • doorvoer van niet-brandbare buizen met lengte-afdichtingen
 • gemakkelijke, snelle, schone en stofvrije installatie
 • gemakkelijke installatie achteraf
 • sluiten van groeven met PYROPLUG® dekvloer (type FBA-SP)
 • coating met dispension-kleuren
 • eenzijdige montage
 • coating voor bescherming tegen milieu-invloeden achteraf mogelijk
 • combinatiemogelijkheid met PYROSIT® NG brand bescherming schuim volgens ETA.

BRANDWEREND SCHUIM PYROSIT

 

Het brandwerende schuim PYROSIT® NG zorgt voor vele voordelen bij de toepassing en de verwerking. Het 2-componenten materiaal zorgt dankzij de bijzondere receptuur voor zeer homogene schuimdoorvoeren. De chemische reactie is optimaal op alle eisen afgestemd. Naast kabels en leidingen mogen ook buizen van staal, koper en verschillende kunststoffen tegelijkertijd door de doorvoer worden geïnstalleerd. OBO PYROSIT® NG is daarom een combi-afdichting voor uiteenlopende toepassingen. Voor de brandbare leidingen zijn extra trajectisolaties nodig. Voor kunststof buizen tot 50 mm doorsnelde zijn geen extra maatregelen nodig.

Systeemvoordelen

 

 

 • Eenvoudige verwerking, ook met korte werkonderbrekingen
 • Goede hechting op de ondergrond
 • Schuimopbrengst per patroon tot 2,1 liter
 • Zachte consistentie - eenvoudig naderhand aan te brengen
 • Geen coating van de oppervlakken nodig!
 • Stof- en vezelvrije installatie
 • Vele installaties gecombineerd mogelijk
 • Vele toegelaten trajectisolaties
 • Accukitpistool voor grootverwerkers

BRANDWERENDE MORTEL PYROMIX

 

PYROMIX® is een mineraalvezelvrije speciale mortel voor het maken van kabel- en combiafdichtingen. Afhankelijk van de watertoevoeging kan de te verwerken mortelmet de hand of met pompen in de openingen worden ingebracht. Door de goedehechting op de ondergrond is, bij kleine doorvoeren, een bekisting overbodig.Dankzij een poreuze samenstelling is een eenvoudige installatie naderhand mogeijk.

Systeem voordelen

 

 • vele gecombineerde installaties mogelijk
 • veel toegestane lengte-afdichtingen mogelijk, zelfs Armaflex of Foamglas
 • mineraalvezelvrij
 • holle golfgeleider mogelijk
 • goede hechting op ondergrond
 • inzetbaar zelfs bij kleine componenten
 • gewenst consistentie verkrijgbaar door toevoeging van water
 • gemakkelijke installatie achteraF

BRANDISOLATIEKUSSEN PYROBAG

 

De willekeurig vormbare OBO KBK brandisolatiekussens zijn ideaal voor de eenvoudige,snelle, absoluut schone en stofvrije montage van de kabelafdichting PYROBAG®. De kussens zijn geschikt voor permanente of tijdelijke afdichtingen in wanden of plafonds, bijv. tijdens de ombouwfase.De installatie van aanvullende kabels achteraf is snel,keurig en zeer efficiënt mogelijk,omdat de kussens meerdere malen gebruikt kunnen worden.De kussens bestaan uit een fijnmazig,dicht en mechanisch sterk glasvezelweefsel met een speciale vulling. De omhulling en ook de vulling zijn vrij van minerale vezels en bovendien weerbestendig en ongevoelig voor water.

Systeem voordelen:

 

 • Ideale oplossing voor afdichtingen doorvoerkanalen van kunststof of metaal
 • afdichting binnen de koker
 • onzichtbaar vanaf de buitenkant
 • geen optische bijzondere waardevermindering van de installatiebuis
 • gemakkelijke, snelel, schone en stofvrije installatie
 • geen coating, geen vulmiddel nodig
 • installatie achteraf mogelijk

STEENWOLPLAAT VOOR COMBISCHOT

 

OBO PYROPLATE® Fibre is eensteenwol- of zachte afdichting. Kern van het systeem is de met vochtbestendige brandwerende coating behandelde steenwolplaat.De brandwerende afwerklaag vormt in geval van brand een koolstofschuim. Deze voorkomt samen met de steenwolplaten effectief de verspreiding van rook en vuur. Conform de bouwkundigetoelating mogen naast de kabels en leidingen ook buizen van staal, koper en verschillende kunststoffen tegelijkertijd door de doorvoer worden geïnstalleerd.OBO PYROPLATE® Fibre is daarom een combinatie-afdichting voor uiteenlopende toepassingen.Voor de leidingen zijn extra brandwerende maatregelen(trajectisolatie en buismanchetten) nodig.

 

Systeemvoordelen:

 

 • Vele installaties gecombineerd mogelijk
 • Vele toegelaten trajectisolaties
 • Geringe afdichtingsdikte - "plaat aan plaat"
 • Voorbehandelde plaat met eindafwerking optisch correct
 • Vochtbestendige afwerking
 • Eenvoudig naderhand aan te brengen

DE OPLOSSINGEN VAN WALRAVEN

In een gebouw komen veel verschillende installaties voor die via buizen, kanalen of kabels zorgdragen voor het transporteren van ondere andere: water, gas, lucht, electriciteit en data. Deze buizen, kanalen of kabels worden door wanden en vloeren gevoerd

 

Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van een gebouw. Vanuit wet-en regelgeving worden er eisen gesteld aan de brandwerendheid en rookwerendheid van wanden en vloeren, zo ook aan de doorvoeringen. Ze zijn onderdeel van de brandwerende scheiding en worden dusdanig gelijk aan de wanden en vloeren beoordeeld op vlamdichtheid en warmtedoorslag.

 

De met Brandwerende Systemen uitgevoerde en afgedichte doorvoeringen van WALRAVEN voldoen moeiteloos aan de gestelde eisen en vormen een veilige barriere tegen branddoorslag en brandoverslag.

CONTACTEER ONS

BRANDWERENDE SYSTEMEN

BRANDWERENDE SYSTEMEN : SELECTIE

 

Op onderstaande link naar bijlagen wordt aan de hand van situatieschetsen de mogelijkheid geboden om snel en eenvoudig tot de juiste oplossing te komen.

 

Bepalend voor het komen tot de juiste keuze uit de Brandwerende Systemen zijn onder andere:

 

■ type constructie (vloer/wand)

■ materiaal en dikte van de constructie

■ type doorvoer (buis/kabel)

■ materiaal en diameter van de buis

■ wel of niet geïsoleerd

■ restopening/-voeg; vorm en grootte

 

De gekleurde blokjes afgebeeld bij de verschillende doorvoeringen in de selectieschema's corresponderen met de gekleurde blokjes voor de Brandwerende Systemen in de legenda. Zo wordt duidelijk welk systeem een oplossing biedt in welke situatie.

DOORVOER DOORHEEN BRANDWERENDE WANDEN/MUREN

(Beton - kalkzandsteen - gasbeton - gipsblokken - metal-stud - gipsplaat)

BUIZEN/LEIDINGEN :

ONBRANDBARE BUISDOORVOERINGEN // ONGEÏSOLEERD // (ON)BRANDBARE ISOLATIE

ONBRANDBARE BUISDOORVOERINGEN // GEÏSOLEERD // BRANDBARE ISOLATIE

BRANDBARE BUISDOORVOERINGEN // (ON)GEÏSOLEERD // BRANDBARE ISOLATIE

KABELS :

KABELGOTEN, KABELBUNDELS EN GECOMBINEERDE DOORVOERINGEN

DOORVOER DOORHEEN BRANDWERENDE STEENACHTIGE VLOEREN/PLAFONDS

(kanaalplaat - beton)

BUIZEN/LEIDINGEN :

ONBRANDBARE BUISDOORVOERINGEN // (ON)GEÏSOLEERD //  ONBRANDBARE ISOLATIE

ONBRANDBARE BUISDOORVOERINGEN // GEÏSOLEERD //  BRANDBARE ISOLATIE

BRANDBARE BUISDOORVOERINGEN // (ON)GEÏSOLEERD // BRANDBARE ISOLATIE

KABELS :

KABELGOTEN, KABELBUNDELS EN GECOMBINEERDE DOORVOERINGEN

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.