BRANDBLUSSER KOPEN?

Wilt u een brandblusser of brandblusapparaat kopen? wij bieden verschillende modellen: AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS, POEDERBLUSSERS, SCHUIMBLUSSERS, CO2 BLUSSERS, MOBIELE BLUSTOESTELLEN ...

aanbod > brandblustoestellen

Brandblussers zijn apparaten die gebruikt worden om een brand in eerste instantie zelf onder controle te krijgen.

 

Wilt u een brandblusser kopen? Wij bieden verschillende types en elke brandklasse vraagt een specifiek type. Op elk apparaat staat vermeld voor welke brandklasse het kan worden gebruikt.

 

  • Klasse A : Vaste, niet smeltende stoffen in hoofdzaak organisch, die normaal gesproken onder gloedvorming verbranden: hout, papier, textiel, rubber.
  • Klasse B : Vloeistoffen en smeltende vaste stoffen; branden van vloeistof of tot vloeistof geworden stoffen: benzine, benzol, olie, vet, lakken, teer, alcohol
  • Klasse C : Gassen; branden van gassen: methaan, propaan, waterstof, acetyleen, aardgas
  • Klasse D : Metalen
  • Klasse F : (frituur)vetten en oliën

 

All Fire Security voert ook het jaarlijks onderhoud en keuring uit van de brandblussers.

AUTOMATISCHE BLUSSERS

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.