ADVIES OP MAAT: BRANDBEVEILIGING

EEN ADVIES OP UW MAAT voor brandbeveiling en inbraakpreventie!

diensten > advies op maat

Daar iedereen andere behoeften en noden heeft, staat AFS garant voor advies op maat. Wij houden ten volle rekening met de wensen en eisen van de klant, alsook met de omgeving waarin de brandbeveiliging plaatsvind.

Een industrieterrein heeft immers totaal andere behoeftes qua brandbeveiliging dan pakweg een kinderopvang.

 

All Fire Security is uiterst bedreven in de huidige Belgische wetgeving omtrent brandbeveiliging en zorgt ervoor dat u volledig in regel bent met de allerlaatste richtlijnen en wetten.

BRANDAUDITS

REGLEMENTERINGEN

BOUWPLANTOETSING

PARTICULIEREN

INBRAAK

CONSULTING - ADVIES OMTRENT BRANDVEILIGHEID

Bij het uitvoeren van een brandaudit wordt door All Fire Security nagegaan hoe goed uw bedrijf, gebouw of huis beschermd is tegen brand. Een brandaudit is noodzakelijk om brandveiligheid te garanderen en een goed beleid omtrent brandpreventie te kunnen voeren. Om een goede afweging en degelijk inzicht te krijgen van de brandveiligheid van uw omgeving worden verscheidene factoren in achting genomen.

 

De gedetailleerde checklist van controlepunten die tijdens een brandaudit gebruikt wordt omvat onder meer volgende thema's:

 

 • Kenmerken gebouw(en)
 • Toegankelijkheid brandweer
 • Bouwelementen
 • Compartimentering
 • Specifieke lokalen
 • Evacuatie
 • Technische uitrusting
 • Opslag gevaarlijke stoffen
 • Waarschuwing en alarm
 • Blusmiddelen
 • Procedures

 

Dankzij deze strenge en volledige controles dragen brandaudits bij tot een verhoogde brandveiligheid voor u en uw omgeving.

Toegepaste reglementeringen tijdens een brandaudit

ARAB

 • Art. 52: Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke en ontvlambare gassen
 • Art. 63 bis: Noodverlichting

 

CODEX

 • KB 17/06/1997: Veiligheids- en gezondheidssignalisering op het werk.
 • KB 13/03/1998: Opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen

 

AREI

 • Art. 104: Bescherming tegen brand
 • Art. 271: Controlebezoek van laagspanningsinstallatie

 

WET OP HET WELZIJN

 •  Art. 5: Algemene preventieprincipes

 

VLAREM II

 • Art. 17: gevaarlijke stoffen

 

 

Bouwplantoetsing:

All Fire Security geeft ondersteuning en advies op gebied van brandveiligheid bij bouw- en verbouwprojecten. (Ver)bouwplannen worden afgetoetst met betrekking tot de reglementering ter zake. Knelpunten worden gedetecteerd en samen met de opdrachtgever zoeken we naar gepaste oplossingen. Op deze manier kan u aan de slag gaan met een goed voorereid bouwdossier, zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan.

 

All Fire Security voorziet tevens van adviezen op maat, voor ieder type gebouwen gelden immers andere regels en wetten! Zo zijn de voorschriften voor appartementen anders dan deze voor publiek toegankelijke gebouwen, industrie,...

 

Beveiliging en evacuatie

 

- Eerste blusmiddelen

- RWA

- Branddetectie

- Evacuatie

- Evacuatieplannen

- Pictogrammen

- Veiligheidsverlichting

 

Particulieren:

Wij bieden particulieren de mogelijkheid om samen met een van onze medewerkers een preventieve audit voor de woning te maken om op deze wijze u op eventuele brandgevaarlijke situaties te wijzen en een advies uit te brengen over de door u eventueel te nemen brandpreventie maatregelen.

 

Wij doen dit aan de hand van verkoop en onderhoud van :

 

 • Kleine blusmiddelen
 • Toestellen voor autonome detectie (zoals rookmelders)
 • Inbraak- en branddetectiecentrales

Advies inbraakbeveiliging:

Bij de inbraakbeveiliging van uw woning of bedrijfsgebouw houden wij steeds rekening met het unieke karakter van het gebouw, de functionaliteiten en de omgeving. Ieder project vraagt een andere aanpak.

 

Om U een oplossing op maat te kunnen bieden, brengen wij U graag een bezoek ter plaatse. Zodat we, na inspectie van de locatie en rekening houdend met Uw wensen en opmerkingen, ons advies in een vrijblijvende offerte kunnen formuleren.

 

Installatie van inbraakbeveiliging:

Wij plaatsen volledige inbraakbeveiligingen die kunnen bestaan uit:

 

 • Centrales
 • Randapperatuur
 • Detectoren
 • Magneetcontacten
 • Sirenes & flitsers
 • Voedingen & accu's
 • ...

 

Gratis offerte voor uw inbraakbeveiligingssysteem

 

Aarzel niet en contacteer ons vandaag nog voor meer info of een gratis offerte!

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.